Tyck till om tyreso.se

Resursenheten - stöd till familjer

Resursenheten erbjuder olika insatser till familjer, barn och unga.

Resursenheten är en enhet inom socialförvaltningens individ och familjeomsorg som samordnar förebyggande, tidiga, stödjande och behandlande insatser för familjer med barn i åldrarna 0-20 år.

Inom Resursenheten finns:

Gruppverksamhet

Resursenheten erbjuder olika gruppverksamheter.

Sångstund i unga mammagruppen
Sångstund på öppna förskolan.

Mer stöd till familjer

För mer information, kontakta Resursenheten på 08-578 291 00.


Publicerad av: Eva Pettersson

Senast uppdaterad: 2017-03-28

Högermeny

Kontakt

Resursenheten

Enhetschef
Gunilla Strindevall
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, 2 tr , ingång Vårdcentralen

Politiskt ansvar