Tyck till om tyreso.se

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Efter att ha lämnat uppgifter, är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på drop in-tid för faderskapsbekräftelse tisdagar kl 13.30-16.00.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Om en ogift mamma föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två samkönade personer skaffar barn tillsammans.

Det är viktigt att fastställa föräldraskapet för alla barn som föds. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Om ni är gifta behöver ni inte göra något, ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.

När ett barn är fött får kommunen ett besked från Skatteverket. Servicecenter kontaktar då mamman per post och ber henne ta kontakt med Servicecenter för att lämna uppgifter om barnet och fadern. Efter att uppgifter lämnats är föräldrarna välkomna att besöka Servicecenter på Drop-in tid.

Om barnets föräldrar är sammanboende gör Servicecenter faderskapsbekräftelsen. Båda föräldrarna ska närvara vid besöket och ha med sig legitimation.

Om barnets föräldrar bor på olika adresser gör familjerätten faderskapsbekräftelsen. Om ni inte är överens om föräldraskapet gör socialtjänsten en faderskapsutredning för att fastställa vem som är biologisk far till barnet.

När faderskapet är fastställt skickar kommunen information till Skatteverket, folkbokföringen.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Högermeny

Kontakt

Familjerätten

Enhetschef
Johanna Kankaanpää
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Vårdcentralen
  • 08-578 291 00
  • 08-578 291 94

Politiskt ansvar

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.