Tyck till om tyreso.se

Adoption

Socialförvaltningens Familjerätt ger information till er som vill veta hur adoptioner går till och vad de förutsätter.

BarnfötterDe vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun där ni är bosatta.

Innan medgivande kan ges, ska blivande föräldrar ha genomgått en av kommunen anvisad föräldrautbildning. Övergripande regler och förutsättningar för att få adoptera finns angivna i 6 kap. 12 och 13 §§ socialtjänstlagen samt i 4 kap. föräldrabalken. Kontakta familjerätten om du vill veta mer.

För att förbättra tillgängligheten har Familjerätten "träffas säkrast" tider. De nås då via växeln följande tider;
Måndagar 09.00-10.00
Onsdagar 13.00-14.00
Torsdagar 13.00-14.00
Fredagar 09.00-10.00 


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Familjerätten

Enhetschef
Johanna Kankaanpää
Besöksadress:
Bollmoravägen 14, ingång Vårdcentralen
  • 08-578 291 00
  • 08-578 291 94

Politiskt ansvar