Tyck till om tyreso.se

Stöd för familjer

Behöver du stöd och råd i frågor som rör dig och din familj?

Välkommen att kontakta med barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp. Oftast får du en besökstid inom två veckor och givetvis kostar det ingenting.

Ring växeln 08-578 291 00

För att förbättra tillgängligheten inför Familjerätten "träffas säkrast" tider den 1 november 2016. De nås då via växeln följande tider;
Måndagar 09.00-10.00
Onsdagar 13.00-14.00
Torsdagar 13.00-14.00
Fredagar 09.00-10.00 

Här kan du läsa om våra verksamheter och tjänster som ger stöd till familjer. 

All personal inom socialförvaltningen arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.


Stöd för familjer

 • Familjerådgivning

  Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som ...

 • Vårdnad och umgänge

  Socialförvaltningens Familjerätt erbjuder bland annat samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.

 • Adoption

  Socialförvaltningens Familjerätt ger information till er som vill veta hur adoptioner går till och vad de förutsätter.

 • Faderskap

  Sammanboende föräldrar är välkomna till Servicecenter för att underteckna faderskapsbekräftelse.

 • Mer stöd för dig och familjen

  Du kan också få mer stöd genom bland annat samtal och gruppverksamhet och kontaktperson.

 • Öppna förskolan

  Öppna förskolan är en träffpunkt för familjer med barn 0-5 år. Vi finns i Tyresös centrumområde. Verksamheten är gratis.

 • Föräldrautbildning - ABC

  ABC - Alla barn i centrum - är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

 • Resursenheten - stöd till familjer

  Resursenheten erbjuder olika insatser till familjer, barn och unga.

Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-24

Högermeny

Kontakt


Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp
 • 08-578 291 00