Tyck till om tyreso.se

Barn, ungdom och familj

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.

Bild på familj.Här hittar du information om det stöd som vi kan ge vuxna, ungdomar och familjer med barn och vad som kan göras när någon misstänks fara illa.

Vi kan oftast erbjuda en besökstid inom två veckor från det att du tagit kontakt med oss. Vid akuta problem efter kontorstid, vänd dig till socialjouren.

All personal inom socialförvaltningen arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Så söker du hjälp och stöd
Ring socialtjänsten på 08-578 291 00.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Kontakt dagtid
Anmäla oro för barn eller vuxen samt andra akuta frågor

Socialtjänsten Tyresö
08-578 291 00

Akuta frågor - kväll, natt och helger

Socialjouren Sydost
08 718 76 40