Tyck till om tyreso.se

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att hemtjänstpersonal avlöser dig i hemmet. Tjänsten erbjuds för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar. Avlösarservicen kan både ges som regelbunden insats och vid tillfälliga behov. Omfattningen av avlösarservice utreds och bedöms utifrån varje enskilt ärende.

Avlösarservice kan du få företrädesvis under dagtid på vardagar. Kontakta en handläggare vid biståndsavdelningen för mer information.

Valfrihetssystem

Tyresö kommun har kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem) inom ledsagarservice, avlösarservice LSS.

  • Kundval innebär att du själv får välja mellan de utförare och verksamheter som är godkända av kommunen
  • Om du inte vill eller kan välja kommer du att tilldelas en utförare enligt en turordningslista
  • Om du är nöjd med den utförare som du har idag behöver du inte byta

Har du frågor om det nya valfrihetssystemet? Kontakta handläggare på socialförvaltningen.


Publicerad av: helen.kim@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-15

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar