Tyck till om tyreso.se

Anhörig till person med funktionsnedsättning

Du kan få råd och stöd som hjälper dig som anhörig.

Om din närstående har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan du också behöva av stöd i olika former för att orka stötta.

Genom kommunen kan du få råd och stöd i din situation och din närstående kan för sin del söka olika insatser, vilket också blir en hjälp till dig. 

Så här söker du stöd
Kontakta en handläggare på socialförvaltningen för att söka hjälpinsatser och stöd.
Ring 08-578 291 00.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-12-21

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar

Kontakt

Socialförvaltningen

Demenssjuksköterska
Lena Nylund

Politiskt ansvar