Tyck till om tyreso.se

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tidsbegränsat tillfälligt boende som används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsboende beviljas enligt Socialtjänstlagen efter behovsbedömning och kan bli aktuellt för till exempel de som vårdas i hemmet av anhörig, i form av tillfällig eller regelbunden avlastning. Insatsen kan även beviljas när boendesituationen eller omfattningen av andra biståndsinsatser behöver utredas.

Ansökan om korttidsboende sker hos kommunens biståndshandläggare.


Publicerad av: Anita Lindbohm

Senast uppdaterad: 2016-06-15

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar