Tyck till om tyreso.se

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet. Där finns information vem som ska kontaktas vid akut sjukdom eller olycka.

Personer bosatta i Tyresö kommun som vårdar, stödjer och/eller sköter om en närstående som inte längre kan klara sig på egen hand, kan få ett anhörigvårdarkort.

På kortet finns bland annat information om vilka personer som ska kontaktas i händelse av akut sjukdom eller olycka. Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet både för den som vårdas och den som ger vården.

Så här skaffar du ett anhörigvårdarkort
Anhörigvårdarkortet är kostnadsfritt och finns att få på Servicecenter eller av biståndshandläggare.


Publicerad av: Anita Lindbohm

Senast uppdaterad: 2016-06-15

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar