Tyck till om tyreso.se

Vad tycker du om biståndsavdelningen

För att kunna förbättra vår verksamhet vill vi veta hur du upplever kontakten med oss på biståndsavdelningen. Därför får några som har varit i kontakt med oss under året möjlighet att svara på några frågor.

Det är frivilligt att delta och du är anonym. Svaren sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat. Resultatet från underökningen kommer att redovisas på Tyresös webbplats i början av 2016. Vi behöver ha ditt svar senast den 30 oktober.

Till undersökningen

Har du frågor om undersökningen vänligen kontakta Åsa Tenggren på 08-5782 94 81 eller på asa.tenggren@tyreso.se.

Ditt svar är värdefullt för oss så vi hoppas att du vill vara med.
Tack på förhand för din medverkan!


Publicerad av: elisabeth.grahn@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-06-28