Tyck till om tyreso.se

Vård- och omsorgsboenden

Vård- och omsorgsboende är till för dig som behöver omfattande stöd och hjälp. Du ansöker hos en handläggare och plats beviljas efter en behovsprövning. 

På varje enhet finns personal med kompetens anpassad till dina behov. På alla boenden finns en gemensam matsal där vi serverar frukost, lunch, kaffe, middag och kvällsmat samt nattmål om du önskar det. 

En meningsfull vardag

På alla vård- och omsorgsboenden ordnar vi aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar utifrån dina intressen och förmåga. Vi firar högtider och anordnar till exempel dans och musikstunder. Promenadgrupper ordnar vi med hjälp av frivilliga från Tyresö Väntjänstförening. 


Vård- och omsorgsboenden

Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-21

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar

Kvalitet äldreboende

Kvalitet äldreboende