Tyck till om tyreso.se

Vad kostar det?

Här hittar du vilka avgifter som gäller för insatser du fått beviljat av socialtjänsten.

Om du blivit beviljad insatser enligt Lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning (LSS) är det avgiftsfritt, förutom avgift för mat och hyra.

Avgifter 2016

 • Städning 673 kr/månad
 • Tvätt 518 kr/månad
 • Inköp 518 kr/månad
 • Matdistribution 207 kr/månad
 • Omvårdnad dag och kväll och/eller dagvård 828 kr/månad
 • Omvårdnad dygnet runt 1 772 kr/månad
 • Ledsagarservice 52 kr/tillfälle
 • Matlåda 47 kr/matlåda
 • Mat i dagverksamhet 65 kr/dag
 • Resor till eller från dagverksamhet 10 kr per resa, högst 200 kr per månad
 • Trygghetslarm 259 kr/månad (ingår inte i maxtaxan för den som har denna insats som servicetjänst och inga andra insatser)
 • Avlösning avgiftsfritt

Avgifter korttidsplats

 • Avgift 59 kronor/dag
 • Mat 104 kronor/dag
 • Resor till eller från korttidsplats 20 kr/resa

Omvårdnadsavgift vård- och omsorgsboende

 • Omvårdnads- och serviceinsatser 1 772 kr/månad
 • Mat 3 105 kr/månad

Därutöver tillkommer hyran som varierar mellan olika boenden.

Högkostnadsskydd och förbehållsbelopp
Dina sammanlagda avgifter, exklusive mat- och boendeavgifter, kan aldrig överstiga maxtaxan på 1 772 kr/månad.  

Förbehållsbeloppet garanterar dig en summa som du har rätt att ha kvar till levnadsomkostnader och boendekostnader. 

Förbehållsbelopp 

 • Om du är yngre än 61 år gäller 5 501 kronor för ensamstående och 4 648 kronor för sammanboende.
 • Om du är 61 år eller äldre gäller 5 223 kronor för ensamstående och 4345 kronor för sammanboende.

Vill du veta mer?

Kontakta avgiftshandläggare eller handläggare på socialförvaltningen.
Växel 08-578 291 00.

Läs mer om hur din avgift räknas fram. 


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2016-10-19

Högermeny

Avgiftshandläggare

Avgiftshandläggare

Måndag-fredag 09.00-10.30

tel: 08-578 295 95
tel: 08-578 297 25

Fax: 08-712 87 52

Växel: 08-578 291 00