Tyck till om tyreso.se

Kommunal hemtjänst

Utför hemtjänst (omvårdnad och service), ledsagarservice och avlösarservice. Ansvarar för all hemtjänst nattetid och installation av larm. Verksamheten är indelad i områdena Östra, Centrum och Västra.

Speciell inriktning

Spetskompetens inom kost, demens, värdegrund och palliativ vård.

Kompetens och erfarenhet

För kvalitetssäkring av våra tjänster erbjuds personalen fortlöpande utbildningar, 90 procent av våra anställda har undersköterskeutbildning. Vi har väletablerat samarbete med olika vårdaktörer i Tyresö kommun såsom vårdcentral, Rehab, demenssjuksköterska, MAS, dagverksamhet Solgläntan samt FoU Nestor.

Utförarens beskrivning av sin verksamhet

Målsättning med vår verksamhet är att ge våra kunder en trygg och meningsfull tillvaro av en stabil personalgrupp med mångårig erfarenhet av äldreomsorg. Vår personal känns igen på arbetskläder i Tyresö kommuns färger och bär synliga legitimationer. Vår verksamhet baseras på

  • Gott bemötande och flexibel organisation som anpassar sig till dina behov och önskemål.
  • Närhet och tillgänglighet för dig som kund dygnet runt och årets alla dagar
  • Att vara en bra arbetsgivare genom bra anställningsvillkor och regelbunden kompetensutveckling.
  • Valfridsmodellen, vilket innebär för dig som kund att insatserna kan bytas efter dina önskemål inom ramen för ditt biståndsbeslut.
  • Dina synpunkter för vår utveckling.

Kontinuitet

För att säkerställa kontinuitet och trygghet erbjuds du som kund en kontaktman från första dagen. Kontaktmannens uppdrag är att tillsammans med dig utforma en personlig genomförandeplan efter dina behov, vanor, intressen och önskemål. För att skapa möjlighet till en meningsfull och innehållsrik vardag erbjuds du att tillsammans med din kontaktman formulera en personlig levnadsberättelse. Genomförandeplanen är viktig för att personalen som kommer till dig ska veta hur du vill ha din hjälp utförd.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster, endast biståndsbedömda insatser.

Områden

Östra: Bollmoravägen (låga nummer), Raksta, Siklöjevägen, Sikvägen, Tyresö Brevik, Tyresö Strand, Öringe, Nattpatrullen
08-5782 96 49
Centrum: Axel Wennergrensväg, Pluggvägen, Björkbacken, Bollmoravägen 25 och uppåt (udda siffror), Bollmoravägen 28 D, Njupkärrsvägen (nr 30 och uppåt), Granitvägen, Myggdalsvägen, Strandparken 6, "Fiskvägarna" (Akvarie, Brax, Karp, Harr, Spigg)
08-5782 98 94
Västra: Bollmoravägen 90 och uppåt (jämna siffror) Pluto, Farmarstigen, Granbacksvägen, Granängsringen, Mellanbergsvägen, Lindalen, Trollbäcken, Fårdala, Krusboda
08-5782 98 93


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Högermeny

Relaterad information

Kontakt


Lena Ledin, Astrid Körner, Nenad Jaksic
Postadress:
Tyresö
Besöksadress:
Bollmoravägen 28 A