Tyck till om tyreso.se

Ersta hemtjänst (tidigare HSB Omsorg)

Utför hemtjänst (omvårdnad och service) för vuxna samt ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL för vuxna. Företaget är verksamt i Tyresö sedan 2016.

Kompetens och erfarenhet
Vår personal är välutbildade, 65% innehar undersköterskekompetens och många av våra medarbetare innehar även kompetens av demens samt har lång erfarenhet inom äldreomsorgen och ett stort engagemang. 

Utförarens beskrivning av sin verksamhet
Vi utgår ifrån våra kooperativa värderingar, vi återinvesterar vinsten och fokuserar på kvalitet. Våra nyckelord Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan utgör vår värdegrund ETHOS och den försöker vi har med oss i allt vi gör. Det viktigaste för oss på Ersta hemtjänst är att du ska känna dig trygg i ditt hem med den vård och omsorg vi ger. Grundtanken i vår verksamhet är att du själv utformar din omsorg och blir bemött med respekt.  

Kontinuitet
Vi arbetar i kontiniutetsteam som är indelat i geografiska områden. I varje team arbetar 4-8 medarbetare, varav 1-2 stycken är kontaktpersoner. Du får ett brev vid välkomstsamtalet där det står vilka som ingår i ditt team, med namn, telefonnummer samt kontaktperson och vad det innebär. Detta för att säkra upp kontinuiteten, tryggheten och tillgängligheten.  

Tilläggstjänster
Vi utför RUT-tjänster/hushållsnära tjänster. Kontakta oss gärna för mer information på 08-744 60 60 eller rut@erstadiakoni.se  


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-09-25

Högermeny

Relaterad information

Kontakt


Carina Johnsson
Besöksadress:
Poseidonstorg 1B
136 46 HANDEN