Tyck till om tyreso.se

Annas vård och hemtjänstTeam AB

Utför hemtjänst (omvårdnad och service) för vuxna samt ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL för vuxna. Företaget är verksamt i Tyresö sedan 2015 och är även verksamt i Nacka sedan 2009.

Kompetens och erfarenhet

Våra medarbetare är kunniga och engagerade. Majoriteten av vår personal har relevant utbildning och många års erfarenhet inom vård och hemtjänst.

Utförarens beskrivning av sin verksamhet

Vi erbjuder personlig vård och omsorg nära dig. Vår grundvärdering bygger på att varje människa är unik och hjälpen utformas efter dina förutsättningar och behov. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur hjälpen ska utföras. Allt för att erbjuda individuellt anpassat stöd i vardagen. Vårt viktigaste mål är att du är nöjd.

Kontinuitet

För att öka kontinuiteten för dig är våra grupper uppdelade efter geografiska områden.

Tilläggstjänster

Inga tilläggstjänster, endast biståndsbedömda insatser.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt


Rim Riahi
Postadress:
138 30 Nacka
Besöksadress:
Ältavägen 202