Tyck till om tyreso.se

Utförare

Här kan du läsa om vilka utförare som finns att välja på idag.

Hemtjänstutförare

Utförarna

De som utför hemtjänst har blivit godkända av kommunen. Utförarna uppfyller de krav som kommunen fastställt. Kommunen ställer samma krav på utföraren oavsett om den drivs i kommunal eller privat regi. Bland annat ska personalen ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsten?

Utförarens arbete bedöms i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur tjänsten utförs kan du välja en annan utförare. Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvaliteten genom att granska verksamheten och göra tillsynsbesök. Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Hur går det till när du gör ditt val?

När du får hemtjänst beviljad, får du information från kommunens biståndshandläggare om att du kan välja mellan olika utförare.
När du gjort ditt val, meddelar handläggaren utföraren att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Betalning och avgifter

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är densamma oavsett vem som utför uppgiften.
Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt den faktura som du får. Ingen utförare får begära eller ta emot någon extra betalning för de tjänster som avser den hemtjänst som är beviljad av kommunen.

Tilläggstjänster

Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Vilka tjänster det är, kan du se i företagens presentation. Betalning för tilläggstjänsterna sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2018-02-16