Tyck till om tyreso.se

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Allmänt om färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken för de personer som inte ensamma kan förflytta sig med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst innebär att du färdas med taxi eller specialfordon, exempelvis en minibuss med plats för rullstol.

När kan jag ansöka om färdtjänst?

Du kan få färdtjänst för exempelvis fritidsresor och resor till och från vård. För att du ska vara berättigad till färdtjänst så måste ditt funktionshinder vara ett långvarigt eller bestående handikapp (minst 6 månader). För mer information, kontakta samhällsvägledarna på Servicecenter.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du kontaktar din läkare som efter undersökning utfärdar ett läkarintyg om ditt behov av färdtjänst. Intyget ska skickas till: Servicecenter, Tyresö kommun 135 81 Tyresö.

Servicecenter skickar dig en ansökningsblankett för färdtjänst och en hänvisning om att återkomma för att boka en tid för utredning. Efter utredningen skickas ansökningsblanketten, läkarintyget samt utredningen till landstingets Färdtjänst. Färdtjänsten kontaktar dig då de beslutat om du är beviljad färdtjänst eller inte.

 

Bild på taxibil                  
Allmänt om riksfärdtjänst

Personer med funktionshinder som inte kan resa med allmänna kommunikationer, kan för fritidsresor ansöka om riksfärdtjänst. Resan ska göras mellan två kommuner och utanför Stockholms län. Ansökan ska göras i den kommun man är skriven.

Beviljas man riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Det funktionshinder resenären har får inte vara tillfälligt.

När kan jag ansöka om riksfärdtjänst och hur ansöker jag?

Ändamålet för resan måste vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskilda resor. För att få ansökningsblankett till riksfärdtjänst så vänder du dig antingen direkt till kommunens biståndshandläggare eller så kan du ladda ned den till höger. Tillstånd till riksfärdtjänst prövas av kommunen inför varje resa.

Blanketten skickas ifylld till Biståndsavdelningen, Tyresö kommun 135 81 Tyresö. Socialtjänstens biståndsavdelning behandlar sedan din ansökan varefter man fattar beslut. Tyresö kommun har en överenskommelse med Riksfärdtjänsten i Sverige AB som innebär att Riksfärdtjänsten tar över när kommunen godkänt din ansökan.  

Ansök i god tid 

Ansök minst tre veckor innan den planerade resan. Om du vill resa under en storhelg så bör din ansökan ha kommit oss tillhanda minst 4 veckor innan resan skall göras.


Publicerad av: Servicecenter

Senast uppdaterad: 2014-12-16

Högermeny

Kontakt

Servicecenter

Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Du når oss via gångbron som börjar vid hissen ovanför rulltrapporna.
Öppettider

Öppettider

Servicecenters öppettider, besök och telefon:

Mån-ons 8.00-17.00
Tors 8.00-19.00
Fre 8.00-15.00

Servicecenters telefonnummer: 08-5782 98 00
Kommunens växel: 08-5782 91 00

Begränsade öppettider dag före röd dag