Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar bostadsanpassningsbidrag

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring bostadsanpassningsbidrag.

Jag flyttar från min anpassade bostad till en annan bostad. Den är inte anpassad, vad gör jag?
Om du har en funktionsnedsättning och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. För att få bidrag vid köp eller byte av bostad krävs att nödvändiga åtgärder för att anpassa bostaden inte bedöms som kostsamma. Om åtgärderna är kostsamma, krävs att det finns särskilda skäl för att välja just den bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån din funktionsnedsättning.

Jag har redan anpassat min bostad, kan jag söka bidrag i efterhand?
Ja, det kan du. Kontakta handläggarna för bostadsanpassningsbidrag.

Jag har fått avslag på min ansökan, vad gör jag nu?
Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Jag vill veta mer om bostadsanpassningsbidrag - vart vänder jag mig?
Kontakta någon av våra  bostadsanpassningshandläggare, Åsa Miranda eller Maria Irstad. Du når dem på tel: 08-578 296 68 eller  tel: 08- 08-578 297 19.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2016-06-30

Högermeny

Handläggare bostadsanpassare

Handläggare bostadsanpassare

Åsa Miranda
Tel: 08-578 296 68

Maria Irstad
Tel:  08-578 297 19