Tyck till om tyreso.se

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen. Förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera. Det gäller också att se till att huvudmannens egendom är försäkrad.

Fickpengar:
När det gäller fickpengar och andra inköp är det viktigt att du talar med personalen på boendet så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns.

Lön eller habiliteringsersättning:
Huvudmannens egen lön och habiliteringsersättning från dagcenter ingår inte i de tillgångar som ska förvaltas av god man/förvaltare om inte huvudmannen själv vill detta.

Fasta utgifter:
Det är gode mannens skyldighet att se till att det finns pengar för fasta utgifter. Betalas huvudmannens räkningar över post- eller bankgiro måste det göras i huvudmannens namn. Gode mannen/förvaltaren får inte använda sina egna giron vid betalning av huvudmannens utgifter.
Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med gode mannens tillgångar.

Grundläggande för förvaltning är (enligt kapitel 12 paragraf i föräldrabalken) att huvudmannens medel skall i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att det ger skälig avkastning.

 


Publicerad av: Kansli och personalkontoret

Senast uppdaterad: 2016-06-28