Tyck till om tyreso.se

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt består av följande:

1. Att i någon speciell rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen.

Exempel på olika rättshandlingar:

Bevaka rätt i dödsbo.

Företräda den enskilde vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.

Bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsplan och liknande med fordringsägare.

Ansöka om skuldsanering.

Bevaka rätt i ärende hos hyresnämnd.

2. Att bevaka rätt i generell bemärkelse på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas, till exempel:

Att ansöka om stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontakperson, ledsagarservice med mera.

Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.

Överklaga beslut.

Gäller det en fråga du själv inte behärskar har du rätt att skaffa den hjälp du behöver, till exempel en advokat. Observera dock att överförmyndarnämnden ej kan stå för dessa kostnader


Publicerad av: Kansli och personalkontoret

Senast uppdaterad: 2016-06-28