Tyck till om tyreso.se

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Grunden för allt hälso- och sjukvårdsarbete är hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) bestämmelser och intentioner. Brukaren har rätt att ställa krav på en god och säker hälso- och sjukvård, oavsett i vilken form och vilken personalkategori som ger vården.

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun och vänder sig till all vårdpersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna grundar sig på ett flertal författningar tillämpliga inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna utgör därmed grunden för den kvalitetssäkring, som varje verksamhet är ålagd enligt författningar.

 

Riktlinjer för hälso- och sjukvård


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26