Tyck till om tyreso.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att se till att den hälso- och sjukvård kommunen bedriver är säker, av hög kvalitet och att den utförs enligt de lagar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården.

Bild på en blodtrycksmätareDetta gör MAS genom att utfärda riktlinjer/direktiv för hälso- och sjukvården och följer upp vårdkvaliteten genom kontinuerliga kvalitetsgranskningar och genom att allmänt fungera som ett stöd för personalen ute i socialförvaltningens olika verksamheter.

Därutöver utreder MAS de avvikelser som sker inom vårdverksamheten och anmäler allvarliga risker och brister till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. MAS är en ledningsfunktion som arbetar utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakta MAS

Om du har frågor eller synpunkter eller har iakttagit risker och brister inom Tyresö kommuns hälso- och sjukvård kan du kontakta MAS i Tyresö.

Text och dokument på medicinskt ansvarig sjuksköterskas sidor är öppna för allmänheten, men riktar sig till vårdpersonalen på de verksamheter som har kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar i Tyresö kommun.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-04-21

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kaija Partanen

Politiskt ansvar