Tyck till om tyreso.se

Webbenkät på tyreso.se december 2016

I december 2016 gjordes en webbenkät bland besökare på tyreso.se. I stort sett fick webbplatsen ett gott betyg, men en del av besökarna hade svårt att hitta och det krävs för många klick för att nå e-tjänster.

Sammanlagt fick vi närmare 1700 svar på webbenkäten som hade den övergripande rubriken "Vad tycker du om tyreso.se?". Det gick att svara på enkäten via tyreso.se från den 1 december 2016 till den 5 januari 2017.

Fakta om dem som deltog i enkäten:

 • Nästan 500 besökte webbplatsen för första gången.
 • 53 procent besökte tyreso.se på en dator, 36 procent på mobilen och 11 procent på läsplatta.
 • Fler kvinnor än män – 62 respektive 36 procent.
 • Största åldersgruppen var 40–49-åringar.
 • 30 procent besökte webbplatsen i rollen som vårdnadshavare till barn under 18 år.

Här är det som de flesta sökte efter (flera svar var möjliga):

 1. Utbildning, skola, förskola
 2. Nyheter och aktuella händelser
 3. Kontaktuppgifter till en verksamhet
 4. Information om en verksamhet
 5. E-tjänster

Navigering, språk, design...

Vi frågade hur besökarna upplevde navigering, innehåll, språk, hastighet och design på tyreso.se. Här kunde besökarna komplettera sina svar genom att skriva ner sina synpunkter i ett fritextfält.

Navigering
70 procent tycker att det är alltid är lätt att hitta på tyreso.se.
Samtidigt tycker många att det är svårt att navigera, att det är för många nivåer i menyerna och att sökfunktionen behöver utvecklas.

Välordnad eller rörig?
68 procent tycker att tyreso.se är välordnad. 32 procent tycker att den är rörig eller mycket rörig, och för dem som besöker webbplatsen i mobilen är siffran ännu högre: 38 procent.

Relevant innehåll?
81 procent tycker att tyreso.se innehåller den information de behöver.
Men många efterlyser mer information om vem som ansvarar för vad, och är inte nöjda med att hänvisas till Servicecenter utan vill få tag direkt i någon ansvarig.

Spännande eller tråkig?
Nästan lika många tycker att webbplatsen är spännande som att den är tråkig, 51 respektive 49 procent.
Designen upplever vissa som tråkig, och bildspelet på startsidan får kritik ("hoppande bilder").

Modern eller föråldrad?
72 procent upplever tyreso.se som modern.
Flera har kommenterat att designen borde uppdateras. Man vill också ha en ny tjänst: "Mina sidor" för att kunna logga in och utföra sina kommunala ärenden.

Snygg eller ful?
Merparten tycker att tycker att tyreso.se är snygg (69 procent).
Andra är av helt motsatt uppfattning och tycker att webbplatsen ger ett grått intryck och att det borde vara mer luft och mindre text.

Språk
93 procent tycker att texterna är skrivna på ett lättförståeligt sätt.

Trovärdighet
86 procent tycker att tyreso.se ger ett intryck av att organisationen bakom är professionell och trovärdig. Samtidigt tycker en del att innehållet borde uppdateras oftare.

Hastighet
93 procent håller med om att sidorna laddas innan de tappar tålamodet.

Samlat intryck
87 procent tycker att det samlade intrycket av webbplatsen är bra eller mycket bra.

Webbenkät december 2016

I diagrammen jämförs Tyresö kommun (grön färg) med fyra andra kommuner som genomfört samma webbundersökning bland sina besökare. Här jämförs design (övre diagrammet) och användbarhet (nedre diagrammet).

Klicka här så visas en större bild

"Allt är perfekt" – "Gör om och gör rätt"

Här är ett litet urval av kommentarerna i fritextfälten (vissa har kortats ned):

 • "Alla e-tjänster borde förbättras"
 • "Webbkartan är mycket bra"
 • "Det är för svårnavigerat"
 • "Allt är perfekt"
 • "Viktigt att den passar alla målgrupper"
 • "Gör om och gör rätt".
 • "Gör webbplatsen mer uppdaterad och modern".
 • "Det måste vara intressant, kortfattad information och e-tjänster"

Resultatet av webbenkäten kommer att följas upp och användas i arbetet med att ta fram Tyresö kommuns nya webbplats under 2017. Undersökningen genomfördes i samarbete med företaget Userneeds.

Läs mer om arbetet med att förnya tyreso.se

Biobiljetter

Tio av dem som svarade på enkäten får biobiljetter. Vinnarna har kontaktats via e-post.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-02-28

Högermeny

Kontakt

Kommunikationsenheten

Webmaster
Eva Tinnerholm