Tyck till om tyreso.se

Nyhetsbrev

Vill du få nyheter från Tyresö kommun i din e-postlåda? Välj vilket eller vilka nyhetsbrev som intresserar dig.

Nyheter från tyreso.se - ett elektroniskt nyhetsbrev med ett urval av nyheter ett par gånger per månad.

Näringslivsnytt - nyheter om och till företagarna i Tyresö.

Pressmeddelanden - pressmeddelanden från Tyresö kommun skickas bland annat ut som nyhetsbrev

Skolnytt - nyheter om förskolan och skolan i Tyresö. Skolnytt kommer ut ett par gånger per termin.

Stadsbyggnadsnytt - nyheter om stadsplaneringen i Tyresö.

Brakmarsnytt- nyheter kring omdaningen av Brakmarsvägen, Solberga, Raksta och Bergholm och de vägarbeten som blir följden av att området anpassas för fler permanent boende.

Breviksnytt - nyheter kring omdaningen av Östra Tyresö och de vägarbeten som blir följden av att området anpassas för fler permanent boende.

Föreningsnytt – nyheter som riktar sig speciellt till dig som är föreningsaktiv.

Kulturnytt - nyheter om kultur och bibliotek i Tyresö


Publicerad av: annika.roed@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-07-15

Högermeny

Kontakt

Kommunikationsenheten

Webmaster
Eva Tinnerholm
Mer att prenumerera på

Mer att prenumerera på

Ärendelistor och protokoll
Prenumerera på ärendelistor och protokoll från olika nämnder.
Insyn

Sociala medier
Följ nyhetsflöden från Tyresö kommun via Facebook och Twitter:
www.facebook.se/tyresokommun
www.twitter.com/tyresokommun

Tyresö taltidning
Medborgare med lässvårigheter kan prenumerera på kommunens taltidning.
Prenumerera på taltidningen