Tyck till om tyreso.se

Om tyreso.se

Välkommen till tyreso.se som är den officiella webbplatsen för Tyresö kommun. Webbplatsen är kommunens viktigaste och högst prioriterade informationskanal.

Nu förnyar vi tyreso.se

Under 2017-2018 pågår ett projekt för att förnya tyreso.se. Webbplatsen ska ha större fokus på service till kommunens invånare, bland annat ska det bli enklare att nå våra e-tjänster. Navigeringen ska förbättras så att det blir lättare att hitta på webbplatsen, och samtidigt kommer textinnehåll och design att ses över.

Här kan du läsa mer om webbprojektet

Blogg om webbutvecklingen

Följ webbprojektet via vår blogg

Mål och målgrupper

Medborgare i Tyresö är den viktigaste målgruppen för tyreso.se. Som medborgare ska du lätt kunna hitta aktuell, korrekt information om den kommunala servicen. Det ska finnas tydlig information om vad som ligger inom kommunens ansvar, och hur medborgarna kan påverka politik och beslut. E-tjänster ska kunna utföras på webbplatsen, 24 timmar om dygnet.

Tyreso.se riktar sig också till företagare och föreningar i Tyresö, arbetssökande, andra organisationer och samarbetspartners samt media. Via webben ska de kunna hitta information om hur Tyresö kommun arbetar och om hur de får kontakt med rätt person i kommunen.

Informationsinnehåll

Målet är att alla Tyresös verksamheter ska ha sina webbplatser inom tyreso.se. Detta underlättar för våra besökare att hitta rätt information. Sökmotorn på tyreso.se fungerar endast inom den egna webbplatsen. I dag finns alla kommunala förskolor och grundskolor samt Tyresö gymnasium inom tyreso.se. Centrum för livslångt lärande, C3L, och biblioteket har egna webbplatser som lätt nås från tyreso.se.

Varje månad har tyreso.se cirka 120 000 besök och visar runt 250 000 sidor. Webbplatsen uppdateras dagligen och målet är att alla sidor ska granskas och uppdateras minst två gånger per år.

Tyresö kommuns webbplats består av drygt 8 000 sidor (inklusive så kallade moduler) vars textinnehåll har författats av ungefär 150 webbredaktörer.

Vem ansvarar för innehållet?

Varje förvaltning ansvarar för att den information de publicerar på webbplatsen är korrekt, saklig och förankrad. Kommunikationsenheten ansvarar för struktur, form, övergripande innehåll, utbildning och utveckling av webbplatsen.

Tyreso.se är responsiv

I början av 2015 gjordes tyreso.se responsiv, det vill säga lättare att läsa i mobila enheter som smartphones och läsplattor. Navigationsstruktur och design är utformat med målet att göra det lätt för besökarna att hitta. Det finns flera sökmöjligheter och god tillgänglighet, bland annat genom tydliga länkar och möjlighet att få information uppläst och lättlästa sidor.

SKLs webbundersökning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har under flera år undersökt kommunala webbplatser ur ett medborgarperspektiv. Under Webbundersökningar kan du se resultaten för Tyresös webbplats.

Webbenkät bland besökarna på webbplatsen

Från 1 december 2016 till 5 januari 2017 genomfördes en webbenkät bland besökare på tyreso.se. I stort sett fick webbplatsen ett gott betyg, men en del av besökarna hade svårt att hitta och det krävs för många klick för att nå e-tjänster.

Läs mer om webbenkäten 

Har du synpunkter på webbplatsen?

Hjälp oss att utveckla webbplatsen. Vad kan vi förbättra? Vilken information eller tjänst saknar du? Vad är bra? Skicka e-post till webmaster.  

Kontakt

Systemägare:
Charlotta Janson Josephsson, kommunikationschef, charlotta.jansonjosephsson@tyreso.se

Systemförvaltare:
Eva Tinnerholm, webmaster, webmaster@tyreso.se


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-14