Tyck till om tyreso.se

Tyresö klättrar i miljöranking

Publicerad den: 2010-06-29

Tyresö kommun har klättrat från 224 plats i fjol till 112 plats i tidningen Miljöaktuellts kommunranking.

Miljöaktuellts kommunrankning har utökats med flera betygskriterier jämfört med förra året, och anpassats för att på bästa sätt spegla kommunernas hållbarhetsarbete. Syftet med rankingen är att sporra dem som ligger i täten och väcka och motivera dem som fortfarande inte har kommit så långt. Enkätfrågor och val av andra underlag för rankningen är framtagna med hjälp av ett antal miljö- och hållbarhetsexperter.

En tredjedel av rankingen bygger på Miljöaktuellts egen enkät, bestående av tio frågor som ska premiera förändringsbenägenhet. Naturskyddsföreningens klimatindex, som också viktades också som en tredjedel, bedömde kommunernas bl. a. klimatmål, historiska utsläppsförändringar, transporter, samhällsplanering och energiomställning. Övriga poäng i rankingen baserades på andra enkäter från bl.a. Ekomatcentrum, Gröna Bilister och FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

I juni antogs en Klimatstrategi för Tyresö kommun av kommunfullmäktige, med målet att Tyresö ska vara klimatneutralt år 2050. Strategin har delmål satta för åren 2015 och 2020. Kommunens miljö- och klimatarbete är ett prioriterat utvecklingsområde, så förhoppningen är att Tyresö tar ett stort steg uppåt i kommunrankingen nästa år.

Placering, kommun, poäng (fjolårsplacering)
1 Malmö 23,34 (4)
2 Stockholm 21,81 (2)
3 Lund 21,55 (100)
4 Växjö 20,48 (6)
5 Eskilstuna 20,36 (5)

112 Tyresö 11,15 (224)


288 Arjeplog 0,51 (262)
289 Heby 0,38 (262)
290 Bjurholm 0,35 (213)


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-11-11

Högermeny