Tyck till om tyreso.se

Hantering av brandfarliga varor

Den 23 juni sa Riksdagen ja till regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området. Lagen innebär en hel del förändringar i sak.

En av de mest framträdande förändringarna för dig som har eller ska söka tillstånd till hantering av explosiva varor som sprängämnen eller försäljning av pyrotekniska varor är att det efter den 1:a september 2010 inte längre är polismyndigheten som hanterar tillståndsansökningar.

Polismyndigheten är efter detta datum inte heller tillsynsmyndighet. Efter detta datum är det kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.  

Tyresö kommun har valt att delegera dessa uppgifter till Södertörns brandförsvarsförbund som vi hänvisar till för mer information.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar