Tyck till om tyreso.se

Hög sysselsättningsgrad i Tyresö kommun

Publicerad den: 2010-03-24

Tack vare närheten till en god arbetsmarknad och en bra utbildningsnivå bland medborgarna finns det relativt få arbetslösa i Tyresö. Lågkonjunkturen har ökat försörjningsstödet men det ligger fortfarande på en jämförelsevis låg nivå.

Arbetslösheten är låg i Tyresö: i januari 2010 var 3, 4 procent av Tyresöborna utan arbete, vilket kan jämföras med 5,1 procent i Stockholms Län och 7,4 procent i riket. *
Lågkonjunkturen har dock medfört att fler hushåll har fått ekonomiska problem. I Tyresö ökade det ekonomiska biståndet med 46 procent 2009 jämfört med 2008.  Ökningen är väsentligt högre än snittet för länet (13 procent) och riket i stort (20 procent).

Försörjningsstödet ökar från en låg nivå

Det är dock viktigt att komma ihåg att ökningen sker från en låg nivå. Om man räknar biståndet i relation till antalet invånare så var nivån i Tyresö 616 kr/invånare jämfört med 815 kr/invånare i länet. Motsvarande siffra för 2009 har ännu inte räknats fram, men uppskattningsvis ligger Tyresö nu strax under snittet för länet.

Under 2008 var Tyresö den av Södertörnskommunerna som hade lägsta andelen medborgare som mottagit försörjningsstöd under året. 12 hushåll av 100 mottog stöd, vilket kan jämföras snittet för länet som var 20.

Så fördelas arbetslösheten*

Av de 904 personer som saknade arbete i januari var 436 kvinnor och 468 män. 5 procent var 18-24 år, motsvarande siffror för länet och riket är 5,8 och 11,9. Statistiken visar också hur många av de arbetslösa som är utrikes födda. I Tyresö var det 6,9 procent, i länet 9,7 procent och i riket 12,6 procent.

* Källa Arbetsförmedlingen.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-11-11

Högermeny