Tyck till om tyreso.se

Drogförebyggande arbete i skolorna

Publicerad den: 2010-04-21

En upphandling av drogförebyggande tjänster i skolorna besvarades av tre organisationer, men ingen av dessa levde upp till de ställda kraven. Tyresös skolor vill därför fortsätta det drogförebyggande arbetet i egen regi. Arbetet sker systematiskt i den dagliga pedagogiska verksamheten.

Sedan 1994 har Tyresö kommun haft ett samarbete med Team Smart angående drogförebyggande arbete i de skolor som valt den modellen.  I fjol beslutade kommunen att genomföra en upphandling av dessa tjänster. Tre organisationer lämnade in anbud men ingen levde upp till de ställda kraven.

Den 30 mars 2010 beslutade därför kommunstyrelsen, på rekommendation av en enhällig rektorsgrupp, att avslå de tre anbuden. Skolorna vill fortsätta det drogförebyggande arbetet i egen regi. Skolornas kunskap och kompetens runt det drog- och brottsförebyggande arbetet har successivt höjts och fördjupats.  Rektorsgruppen följer och diskuterar tillsammans aktuell forskning gällande ungdomars liv, hälsa och fritid.

 

Systematiskt arbete i vardagen

Skolledning, pedagoger och elevhälsoteamen arbetar systematiskt och metodiskt med förebyggande insatser i den dagliga pedagogiska verksamheten.  Exempel på detta är tema livskunskap, dramaövningar, diskussioner kring etiska dilemman, Våga Vara-projektet samt samarbete med Hassela.

Alla skolor har under detta läsår haft ett särskilt fokus på arbetsro och trygghet för våra elever och det arbetet fortsätter och fördjupas. Skolorna bjuder ofta in föreläsare med spetskunskap i ämnet hälsa och sunt liv. Föreläsarna träffar elever och pedagoger för inspiration och utbildning. I vissa fall bjuds livscoacher in till olika elevgrupper. Elever och pedagoger arbetar sedan vidare med coachning.

Förebyggande samarbeten

Elevhälsoteamen har ett kontinuerligt arbete med enskilda elever och elevgrupper. I elevhälsoteamen ingår rektorer, kurator, psykolog, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare. Arbetet har fokus på att kvalitetssäkra elevernas hälsa, genom långsiktighet, öppenhet samt dialog med elever och vårdnadshavare.

Skolorna samarbetar också kontinuerligt med närpolis, mobila teamet, familjegruppen, mottagningsgruppen, näringslivet och inte minst elever och vårdnadshavare. Detta samarbete har bland annat resulterat i att ÖPP-Örebro preventionsprogram anammats. Detta arbete leds av Tyresö kommuns brottsförebyggare Linda Wikman. Pedagoger i skolan har fått en utbildning i programmet. Närpolisen inbjuder alla vårdnadshavare till föräldramöte en gång om år med fokus på drog- och brottsförebyggandeförebyggande arbete. På detta föräldramöte pratar man även om vikten av att delta i de föräldravandringar som alla föräldrar med barn i år 6-9 i Tyresö skolor bjuds in till.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-11-11

Högermeny