Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förebyggande trygghetsarbete

Trygghetsrådet- En möjlighet till att stärka sig själv och andra.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till Likabehandling. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Skolans Likabehandlingsplan mot kränkande behandling är styrdokumentet för arbetet som bland annat syftar till att hantera, motverka och minska kränkningar/mobbning på skolan.

Trygghetsrådets uppgift är att hantera och arbeta med det akuta behovet av insatser avseende upprepade kränkningar/mobbing i elevens vardag. Konkret innebär detta att Trygghetsrådets representanter för de samtalen med de elever som utsätts respektive utsätter andra elever för upprepade kränkningar/mobbning.

Är du nyfiken att veta mer, tryck på länken under relaterad information för att komma till mer information om Trygghetsrådet på Nyboda skola.


 

 Publicerad av: rebecca.stahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-28