Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förebyggande arbete skolfrånvaro

Skolfrånvaro (giltig och ogiltig frånvaro) blir problematisk när det finns risk för att vår elev ert barn inte når de sociala målen och kunskapsmålen. För att aktivt arbeta förebyggande kommer skolan arbeta utifrån dessa rutiner.


Publicerad av: rebecca.stahl@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny