Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förebyggande arbete mot droger

Skolan har ansvar för att arbeta förebyggande mot droger, och att uppmärksamma elever som befinner sig i riskzonen. Arbetet sker dels i undervisningen, dels i elevhälsoarbetet.

I flera ämnens kursplaner ingår att eleverna ska få kunskaper om alkohol, droger och tobak. Utifrån olika utgångspunkter tar ämnen som t ex biologi, idrott och hälsa samt samhällskunskap upp droger och missbruk, och dess följder för individ och samhälle.

På individnivå har skolan ett ansvar att slå larm vid misstanke om att en elev far illa på något sätt. När det gäller misstanke om droganvändning samarbetar vi med bland andra polis och fritidsgårdar i arbetet.

Polisen i vårt närpolisområde har tillsammans med kommunens samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete tagit fram en checklista för tidig upptäckt av cannabisbruk bland ungdomar. Det handlar om olika varningssignaler som sammantaget kan orsaka oro. Om vi på Nyboda skola observerar att en av våra elever uppfyller flera av punkterna på checklistan, kommer vi att kontakta vårdnadshavare och be dem att fundera över vad de ser hemma, och vid oro söka kontakt med t ex Maria Ungdom för stöd.

Checklista tidiga tecken cannabis.

Länk till Maria Ungdoms beroendemottagning i Tyresö.

 


Publicerad av: Anneli Eriksson

Senast uppdaterad: 2015-01-08

Högermeny