Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Månadsbrev april 2015

Hälsning från ledningen

Vi har nu gått mer än halva vårterminen och både sport- och påsklov har passerat. I dagsläget är det knappt nio veckor kvar till sommaravslutningen den 11/6 och de veckorna innehåller både ett par lovdagar och helgdagar.

Den 1 april hade vi Öppet Hus, då föräldrar, syskon, släkt och vänner till våra elever besökte skolan och tog del av verksamheten. Soppa och smörgås serverades i skolrestaurangen och det bjöds på teknik, påskpyssel, lektioner i svenska, sång och musik och mycket annat.

Nationella prov pågår för 9:or och 6:or. 9:orna har prov i svenska, engelska, matematik, No, So och moderna språk. Våra 6:or skriver nationella prov i svenska, engelska och matematik. För ett par veckor sedan beslutade Skolverket att varje skola själv fick bestämma om de skulle genomföra proven i No och So för åk 6, eller inte. I kommunen fattades ett gemensamt beslut att proven inte skulle genomföras.

På skolan pågår flera utvecklingsarbeten. Ett av dem är inkludering och tillgänglighet av undervisning. Under arbetseftermiddagen den 24/3 arbetade personalen utifrån specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för att synliggöra framgångar och utvecklingsområden vad gäller inkludering och tillgänglighet. Ledningen följer sedan upp det och det blir ytterligare en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Lärarna har haft mitterminskonferenser och gått igenom bedömningar av elevernas kunskaper. Mentorerna meddelar vårdnadshavare vid behov och följer upp gällande insatser och åtgärder.

Ja, mycket har hänt under läsåret men en hel del återstår. Det berättar vi mer om i nästa Hälsning från ledningen, längre fram i vår.

Kia, Anneli och Kerstin


Publicerad av: kerstin.berglund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-14

Högermeny