Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

IT i skolan

Nyboda är en modern skola, som ska använda sig av modern teknik i undervisningen. För att våra elever ska få tillgång till ett digitalt verktyg, krävs ett avtal mellan hem och skola. Här nedan besvaras några av de vanligaste frågorna om detta.

Skolan har ett försäkringsavtal, som innebär att skolan försäkrat bort självrisken i försäkringen av iPad och dator. Alla skador som täcks av försäkringen har i och med detta 0 kr i självrisk.


Får man förvara sin dator i skåpet under skoltid?
Ja, datorn eller iPaden ska förvaras i elevskåpet under skoltid när den inte används, t ex under rasten eller idrottslektionen.
 
Elevernas skåp behöver ordentliga lås
Kodlås är inte så säkert och skolan rekommenderar vanliga hänglås. Skolan har bra lås att köpa i cafét.

Vad gör man med datorn om man har idrott första eller sista lektionen på dagen?
Antingen förvarar man datorn i elevskåpet i skolan under idrotten och går och hämtar den innan man går hem för dagen. Eller så tar man med sig datorn in på idrottslektionen där den förvaras som andra värdesaker. Man lämnar aldrig datorn eller iPaden i omklädningsrummet.

Vad väger datorerna? Det är tungt att bära.
Vi har valt den lättaste datorn i prisklassen och valt bort CD-läsare av den anledningen.

Hur gör man om man har aktiviteter direkt efter skolan, t ex i sport- och simhallar?
Även i idrottsföreningar blir det allt vanligare att man låser in värdesaker, ett rimligt krav att ställa kan man tycka.

Vad händer om mitt barn halkar och landar på sin dator/iPad så den går sönder?
Så länge barnet förvarat datorn/iPaden enligt anvisningar - i det skyddande fodralet - gäller försäkringen och det kostar ingenting för vårdnadshavaren. Vid en skada beskrivs händelsen i en skaderapport som upprättas av elev tillsammans med skolan. Skaderapporten ligger sedan till grund för skaderegleringen hos leverantör/försäkringsbolag.

Vad innebär aktsamhet?
Aktsam innebär, förutom vanlig försiktighet och uppsikt, att man förvara datorn eller iPaden i fodralet som hör till när man inte använder datorn eller om man transporterar den eller bär omkring på den. Man ska inte ha vätskor eller drycker vid datorn/IPaden.

Vad händer om datorn blir stulen?
Under förutsättning att barnet inte brustit i aktsamhet enligt ovan, så gäller försäkringen.


Hur snabbt ersätter ni en dator om den blivit stulen?
Några dagar senare levereras en ny dator vid stöld.

Mitt barn har svårt att hålla reda på saker och jag kan inte skriva på ansvarsförbindelsen. Hur blir det då?
Vi ser från fall till fall och kan säkert komma överens om en individuell lösning, men i princip innebär det att man inte har smidig tillgång till dator/iPad på lektionerna och inte kan låna hem dator.

Vi kommer inte att ta del av möjligheten att låna en dator. Vi har PC hemma.
Visst kan man välja att ta med egen dator till skolan. Man tar då ansvar för den helt och fullt själv. Man kommer då inte att kunna koppla upp sig på kommunens nätverk med internetuppkoppling eller få tillgång till kommunens pedagogiska program (Claro Read, Stava Rex, NE m.m.). Man kan koppla upp sig via Tyresö Open som har lägre kapacitet.

Hur funkar det med support? Kommer vi få numret dit?
Vid problem kontakta någon av IKT-pedagogerna Annika Wiman (annika.wiman@utb.tyreso.se)
 eller Peter Jansson (peter.jansson@utb.tyreso.se) eller skolans vaktmästare Lars Jändel Holst.

Vilken brandvägg m.m. kommer att finnas i barnens PC?
Det är Tyresö Kommuns brandvägg eftersom vi är en del av deras interna nätverk.

Om jag väljer att köpa in en egen iPad, kan skolan lägga in samma program i den?
Ja, det kan vi ordna. Alla elever har även ett eget Googlekonto och Apple-ID som skolan tillhandahåller.

Hur kommer lärarna hantera att eleverna har en dator när det redan är ett problem med mobilen på lektionerna?
Först och främst upplever vi inte att det är ett problem med mobiler på lektionerna. Skolan har och ska ha en öppen dialog med eleverna fortlöpande kring problemet med sådant som distraherar från att lära sig saker. Det är ingen skillnad från hur det var innan 1-1. Vi kommer att påminna eleverna om att fokusera på lärandet här och nu och inte på privatlivet under lektionerna. Vi förväntar oss att vi hittar vi nya sätt att engagera eleverna i och med 1-1, så att inte sociala medier är lika lockande. Vi måste vara tydliga t ex med deadlines för uppgifter eller med när datorn ska vara stängd och när den ska användas.

Hur ser ni på risker när elever är på facebook eller olämpliga sidor?
Det ingår i vårt uppdrag att jobba med ungdomar om hur man beter sig på nätet. När våra ungdomar lämnar skolan ska de ha lärt sig hur man hanterar sociala medier och har koll på vad som händer med det man lägger ut eller skriver. När det gäller nätmobbning måste vi jobba både proaktivt och reaktivt. Vi håller lektioner om nätmobbning och ryktesspridning samt följer upp med värderingsövningar. All personal är vaksam på mobbingfall, lyssnar på eleverna och agerar snabbt vid misstanke. Vi har ett trygghetsteam som tar hand om svåra fall som vi inte kan lösa direkt.

Elever som inte har uppkoppling hemma - är skolan då en skola för alla?
En av de allra viktigaste aspekterna med 1-1-satsningen är just att vi vill jobba för lika förutsättningar för alla. Vi vill att alla elever ska ha tillgång till ett digitalt verktyg i sitt lärande för att det ökar möjligheterna inför framtiden. De som inte har uppkoppling hemma är mer än välkomna att stanna och jobba i skolan efter lektionstid. Dessutom finns det internetuppkoppling på fritidsgården och möjlighet att surfa med Tyresö Open på t ex biblioteket.

Kommer läroböcker nu ersättas av digitala läroböcker?
Vi kommer att använda oss av en stor variation av material i vår undervisning. Vi kommer även i större utsträckning sätta ihop vårt eget “läromedel” i form av t ex presentationer eller filmade genomgångar som finns tillgängliga för alla. Eleverna kommer även kunna vara mer delaktiga och skapa eget material utifrån arbete med olika källor. Där vi ser behovet kommer vi beställa digitala läromedel. Vi kommer naturligtvis inte göra oss av med våra läroböcker så länge de känns aktuella.

Är personalen beredda på 1-1. Får de kompetensutveckling?
Ja, personalen har jobbat under hela hösten med att förbereda sig inför 1-1. Personalen har tillsammans arbetat med nulägesbeskrivning, vision och mål. De har genomgått utbildning om interaktiva projektorer som pedagogiskt verktyg. De har blivit väl förtrogna med Google Apps for Education och olika onlineverktyg för kollaborativt eller elevaktivt arbete samt presentation. De som kommer att arbeta med iPads undersöker olika appar och hur de kan vara ett verktyg för lärande och skapande för eleverna. Arbete fortgår om källkritik, lagar och regler kring upphovsrätten samt säkerhet och integritet på nätet.


Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2017-04-20

Högermeny

Relaterad information