Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Så arbetar vi

Nyboda skola ska vara en trygg plats och en utvecklande miljö för alla våra elever, så att de fortsätter in i framtiden som nyfikna och engagerade unga vuxna. En bra skoltid är en bra start.

Kom som du är - bli den du vill

Här är alla välkomna att delta och ta plats. Med sig. Med sitt. Med sina drömmar.

För att nå de pedagogiska målen och skapa en god lärandemiljö arbetar vi enligt vår modell som vi kallar Nybodatrappan. Vi vill att våra elever ska utvecklas till modiga, kreativa vuxna med framtidstro. För att nå dit behöver alla känna att skolan är en trygg plats fylld av omtanke. Alla ska vara trygga att röra sig fritt på rasten och ha en självklar plats i klassens gemenskap.

Tryggheten handlar också om synen på kunskap. Att det är okej att prova, utmana, undersöka och även att misslyckas ibland. Kreativiteten mår bra i en miljö där det är tillåtet att hitta nya vägar och genomföra sina idéer, även om ingen annan har gjort så förut.

Hos oss leder olika vägar till samma mål

Så arbetar vi 

Det finns oändligt många sätt att lära sig matte, eller att bli intresserad av språk. Vi uppmuntrar barnens kreativitet, för vi vet att den leder till lärande och utveckling. Våra kompetenta ämneslärare arbetar aktivt med att se varje enskild elev och hitta vars och ens bästa sätt att lära.

Här utvärderar vi oss själva och vår verksamhet med jämna mellanrum, så att vi med säkerhet vet att de elever som så småningom lämnar oss, gör det med goda kunskaper. Kunskaper som eleverna har skaffat sig på sitt unika sätt. Kunskaper som är användbara i dagens moderna och rörliga samhälle.

En modern skola, både på ytan och inuti

Så arbetar vi 1På Nyboda skola finns nya genomtänkta lokaler med plats för både skolarbete och andra aktiviteter. Vår skola bjuder på en fantastisk arkitektur och är utformad för att minimera miljöpåverkan.

Modern teknik är ett viktigt verktyg i en modern skola. Förutom de interaktiva projektorerna som finns på plats i klassrummen, utrustar vi våra elever med ett digitalt verktyg. Skola handlar inte längre bara om att räcka upphanden, svara på frågor och skriva prov. Att tillsammans söka, skapa, publicera och dela är lika viktigt, och med hjälp av digital utrustning blir hela världen ett enda stort klassrum. På samma sätt blir ett digitalt verktyg en länk mellan skolan och hemmet, när eleven bär hem sitt klassrum och visar föräldrarna sina arbeten.

Nyboda skola har allt en skola ska ha: skolbibliotek, fritidsledare, tillgång till fritidsklubb, ett fullt bemannat elevhälsoteam med kurator, skolsköterska och skolpsykolog, en studie- och yrkesvägledare och flera specialpedagoger. I skolrestaurangen har vi ett eget tillagningskök. Här får eleverna välja bland flera lagade rätter varje dag, med nybakat bröd och massor av grönsaker till.

Så arbetar vi 1


Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2017-10-24

Högermeny

Relaterad information

Blanketter

Blanketter