Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mötesplatser

I Norra Tyresö Centrum ska det finnas flera inbjudande och levande mötesplatser. Här planeras för två nya torg och en liten park.

De offentliga platserna i området ska vara trygga och inbjuda till ett livfullt stadsliv både i vardagen och vid speciella tillfällen. Här finns plats både för flera uteserveringar, lek, social samvaro och fysiska aktiviteter.

Träd, buskar, parker, stadsodlingar, gröna tak och synlig dagvattenhantering bidrar till att göra stadsdelen attraktiv och hållbar, liksom konst och andra offentliga utsmyckningar.

Sol- och vindstudier

För att minska risken att bostadsgårdar, parker och andra offentliga platser upplevs som för bullriga, för blåsiga, för kyliga eller för varma har det gjorts studier av ljud, vind, sol- och skuggförhållanden. De nya torgen ska exempelvis erbjuda både sol och skugga under större delen av året.

Norra Tyresö Centrum

Torg och parker

Forelltorget – ett inbjudande vardagsrum. Forelltorget är stadsdelens publika vardagsrum och ska kännas inbjudande och attraktivt dygnet om – där fyller biografen en viktig funktion. Torget är navet i Norra Tyresö Centrum och binder samman området med Tyresö centrum.
("Forelltorget" är ett arbetsnamn och kan komma att ändras.)

Floras park (tidigare Norra torget) – med plats för aktiviteter. Torget är ett aktivitetstorg som flera viktiga stråk leder till. Halva platsen är en plan yta med rum för lek, spel och uppträdanden. Den andra halvan är en bevarad naturslänt med vackra tallar och hällar.

Näckrostorget (tidigare Blå parken) – med vatten och odlingar. Parken är en utvidgning av Vårflodsgatan (tidigare Blåa gatan) och präglas av vatten och odling. På platsen står rader av fruktträd med lokala sorter. Vattnet och växterna speglar både årstider och väder. Här finns gott om sittmöbler och god belysning.


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-11-30