Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Gator och kvarter

I Norra Tyresö Centrum blir det lätt att hitta, tack vare det finmaskiga gatunätet. Det blir en lugn trafikmiljö där gående, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Nya gator i Norra Tyresö Centrum

Det kommer att skapas tydliga gaturum med variation. Stråk och gator med olika karaktär, till exempel Tidvattengatan och Vårflodsgatan, gör det lätt att hitta. Regnbågsgatan ger grunden till strukturen och binder ihop området.

Gåvänliga kvarter

Kvartersstorleken blir omkring 60 meter. Det ger förutsättningar för en gåvänlig stadsdel med god tillgänglighet.

Byggnader i varierande höjder

Bebyggelsen kommer huvudsakligen bestå av 5-våningsbyggnader. På strategiska platser kan det finnas småhus och både högre och lägre byggnader. Tanken är att mötet mellan nya och befintliga byggnader ska bidra till en mångfald i stadsmiljön.


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-11-30