Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Frågor och svar

Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna om Norra Tyresö Centrum.

Har du ytterligare frågor? Mejla oss på ntc@tyreso.se

 

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

 • Vad kommer byggas?

  De nya stadskvarteren i Norra Tyresö Centrum kommer rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil. 

 • När är allt klart?

  Norra Tyresö Centrum är ett stort projekt, det är faktiskt Tyresös största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna, och kommer pågå under en lång tid. Projektet har därför delats in i flera etapper. Första etappen sjösattes under våren 2016. Målsättningen är att de stora kommunala investeringarna ska vara utförda år 2020. Först 2026 beräknas hela stadsdelen vara färdig. 

 • Hur löser ni parkeringsfrågan?

  Alla som bor i området kommer att ha nära till kollektivtrafik (buss). Det kommer också att satsas på cyklande. Därför blir parkeringsnormen låg, det vill säga det blir mycket få parkeringsplatser på gatorna. För att minska behovet av parkeringsplatser ska det finnas bilpooler och cykelpooler. Boendeparkering för bil anläggs i första hand i garage. Kommunal mark reserveras för bilpoolslösningar. Läs mer om trafikfrågor här

 • Hur kommer tillgängligheten till fastigheterna kring centrum att se ut under byggtiden?

  Den ansvarige entreprenör som bygger i området är skyldig att göra en så kallad trafikanordningsplan som visar hur gående och trafikanter kan ta sig till och från fastigheterna runt arbetsplatsen på ett säkert sätt. Planen granskas och godkänns av Tyresö kommun.

  Här kan du se orienteringsplanen för etapp 1

 • Vilken typ av verksamheter kommer att finnas i Norra Tyresö Centrum?

  I Norra Tyresö Centrum kommer det att byggas nära 1000 bostäder av olika storlekar och upplåtelseform, attraktiva gator, torg och parker samt kommersiella lokaler för till exempel caféer, restauranger och affärer. Inom gångavstånd finns bland annat service och handel, bio, simhall, golfbana och ishall.

 

 

Frågor och svar om etapp 1

 • Vad händer på byggarbetsplatsen, vecka 3 och 4?

  Kvarter 5a och b

  Arbetet med plattan fortsätter och en kran har kommit på plats. Den första leveransen av stommen är planerad att ske inom några veckor.

  Höghuset

  Skalväggar och massivväggar för plan 12 monteras nästa vecka. Samtidigt börjar de lägre våningarna bli allt mer färdiga, på plan 2 är det nu dags att installera kök.

 • Vad händer på byggarbetsplatsen under hösten?

  Botrygg bygger ett 16-våningshus, som kommer att växa våning för våning under hösten.

  Riksbyggen och Småa påbörjar sina byggen i början av hösten 2017. Markarbeten, inklusive viss pålning och sprängning, kommer att pågå under hösten.

 • Vad byggs i etapp 1?

  Cirka 200 bostäder - hyreslägenheter och bostadsrätter - byggs i denna etapp, samt lokaler för annan verksamhet i husens bottenvåningar.

  Läs mer om vad som byggs i etapp 1 här

 • Hur tar jag mig runt arbetsområdet?

  För att kunna lägga ner ledningar i marken för de nya gatorna har vi stängt av området runt etapp 1. Det innebär att en del gång- och cykelvägar till och från centrum har stängts av och letts om. För att minska olägenheterna för dig som kommer till centrum med bil kommer det vid några tillfällen att bli kortare avstängningar och begränsad framkomlighet vid parkeringsytorna vid centrum.

  Orienteringsplanen om hur du kan ta dig runt byggområdet

 • Kommer parkeringsplatser försvinna?

  Parkeringsytorna kommer till största del inte påverkas av arbetet. Vissa ytor kommer under kortare perioder att stängas av för att minska störningarna för dig som besökare. Ett mindre antal parkeringsplatser kommer tas i anspråk under byggtiden. Det behöver vi göra för att få mer plats på arbetsplatsen så olycksrisken minskas. Använd gärna parkeringshuset under de tider då parkeringsplatserna är fulla.

  Här kan du se orienteringsplanen över byggområdet


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-08-15

Högermeny