Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Bakgrund

Norra Tyresö Centrum är det största stadsbyggnadsprojektet i Tyresö kommun sedan beslutet om Trädgårdsstaden i Tyresö Strand för 20 år sedan.

Planprogram 2007

I mars 2006 fick dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram för Tyresö centrum med omnejd. Programmet som togs fram har varit ett underlag för utvecklings- och utbyggnadsarbetet i centrumområdet under de senaste åren. Det ligger också till grund för hur Norra Tyresö Centrum nu kommer att utvecklas. Planprogrammet "Program för förnyelse och utveckling av Tyresö Centrum" som togs fram i mars 2007 har till många delar redan förverkligats.
Läs planprogrammet från 2007

Planprogram 2012

Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga Norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 nya bostäder.
Läs kvalitetsprogrammet

Mål

Tyresö kommuns mål är att vara den attraktivaste kommunen i Stockholmsregionen år 2030. De nya, småskaliga stadskvarteren kombinerat med det befintliga näringslivet och vårt rika fritids- och föreningsliv skapar bra förutsättningar för att lyckas.


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen