Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Om Norra Tyresö Centrum

Den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum ska rymma nära 1000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker.

Norra Tyresö centrum sett från sydostVision för Norra Tyresö Centrum, grått område är befintlig bebyggelse

Tyresö bygger för framtiden. Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60 000 invånare. De nya stadskvarteren kommer rymma upp till tusen bostäder med olika uttryck, typ och upplåtelseform. Genom att bygga resurseffektiva bostäder och skapa ett nät av säkra gator och stråk med gående och cyklande i centrum ska kvarteren främja en hållbar livsstil.

Norra Tyresö Centrum ska genomsyras av:

- Det attraktiva stadsrummet Centrum ska bli en naturligare mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på.


- Funktionsblandning Genom att komplettera handel och fritidsaktiviteter med ett tätt, nära och blandat boende skapas ett livskraftigt centrum. Bostäderna ska ha olika uttryck, typ och upplåtelseform.


- Orienterbarhet Genom att skapa ett nät av säkra, attraktiva gator och stråk för alla blir Tyresö centrum välkomnande och tillgängligt. Det ska finnas naturliga länkar mellan centrum, idrottsparken och övriga Tyresö.
 

Projektet genomförs med stöd av en anpassad variant av Breeam Communities för hållbar stadsutveckling.

Kvalitetsprogram för Norra Tyresö centrum

För att säkerställa att hög kvalitet hålls genom hela projektet har ett kvalitetsprogram tagits fram. Programmet är vägledande för hur offentliga och privata miljöer utformas och fungerar som en idébank för arkitektur och design. Kvalitetsprogrammet är ett levande dokument som uppdateras allteftersom området utvecklas och nya behov och förutsättningar identifieras. 
Läs hela kvalitetsprogrammet


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

För uppnå hållbar stadsutveckling genomförs projektet Norra Tyresö Centrum med stöd i en variant av miljöcertifieringssystemet Breeam Communities.