Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

"Fler kommer att bo centralt i Tyresö"

Publicerad den: 2017-01-30

En tydligare stadsstruktur och fler naturliga mötesplatser i centrala Tyresö. Det är bara några av effekterna som bygget av Norra Tyresö Centrum väntas ge. "Vi hoppas att det blir en mer levande stadsdel", säger Carolin Andersson, planarkitekt.

PersonalJohan Nilsson, byggprojektledare och Carolin Andersson, planarkitekt.

Nyligen sattes första spadtaget i marken för Norra Tyresö Centrums första etapp. Först ut att bygga är Botrygg som bygger ett 16-våningars hus med hyresrätter. Senare under våren sätter även Riksbyggen och Småa sina spadar i marken i den första etappen.
– Den som bor i området kommer att ha nära till väldigt mycket. Idrottsplatsen, centrum, kollektivtrafik. Det är mycket sånt som jag tror att Tyresöborna uppskattar redan i dag, säger Carolin Andersson, planarkitekt på kommunen och en av två projektledare för Norra Tyresö Centrum.

Tydligare förtätning
Utöver de 1000 nya bostäder som Norra Tyresö Centrum innefattar kommer den nya stadsdelen även att tillföra egenskaper som Tyresö i dag saknar.
 Det blir en helt ny stadsstruktur, en struktur som inte finns i Tyresö sedan tidigare. Det kommer upplevas mer som de centrala delarna av Tyresö som det faktiskt är. I dag är ytorna kring centrum väldigt splittrade och uppbrutna, säger Carolin Andersson.
Hon tror att projektet, när det är klart, kommer innebära att de centrala delarna av Tyresö upplevs som ännu mer attraktiva.
 Och att det signalerar att det här är Tyresös stadskärna. Det kommer bli en förtätning, fler kommer att bo centralt i Tyresö, fler som kan nyttja det kollektivtrafiknära läget. Vi hoppas att det blir en mer levande stadsdel när fler människor bor och rör sig i området.

Ny ishall byggs

I och med bygget så drar också Tyresö sitt strå till stacken när det gäller bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.
– Det innebär att Tyresö bidrar till att fler bostäder byggs och att vi ska kunna växa i den takt som man förutspår, säger Carolin Andersson.
Utöver etapp 1 innehåller Norra Tyresö Centrum även flera andra delprojekt. Ett av dessa är anläggandet av en ny ishall.
– En del i att kunna bygga ut Norra Tyresö Centrum är att omlokalisera ishallen. En ny ska byggas mellan Tyresövallen och Tyresövägen. När den står klar kan den gamla rivas och vi kan komma fram med den nya infrastrukturen som är till för de nya bostäderna, en ny gata som binder samman Simvägen med de nya kvarteren, säger Carolin Andersson.

Mer om Norra Tyresö Centrum:

Slutbesiktningen klar: "Snabba resultat"

Byggprojektledaren Johan Nilsson om infrastrukturen

Det händer på bygget under våren.


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-03-20

Högermeny