Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Beslut om var nya ishallen ska ligga

Publicerad den: 2017-10-19

En ny ishall på ny plats är en viktig kugge i maskineriet för att stadsdelen Norra Tyresö Centrum ska kunna växa fram. Men var den nya ishallen ska ligga har varit en omdiskuterad fråga. Den 3 oktober tog kommunstyrelsen beslut om att den nya ishallen ska placeras där Tyresö FF:s C-plan ligger idag, det vill säga direkt norr om nuvarande ishallen (som sedan ska rivas). C-planen ska i sin tur placeras mellan A-planen och Tyresövägen.

Att beslutet tagits innebär att närmare planering nu kan ta vid. Det behöver planeras vad som ska göras och i vilken ordning, för att störa föreningarnas verksamhet så lite som möjligt. Mer information om ishallen kommer framöver.


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-27

Högermeny