Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Våren 2017: Det händer i Norra Tyresö Centrum

Publicerad den: 2016-12-20

Nu när infrastrukturen är lagd, påbörjar vi bygget av de första husen i Norra Tyresö Centrum. Under loppet av två år ska ett 16-våningshus och ett kvarter om 6 våningar byggas.

Botrygg startar i januari

Botrygg, som ska uppföra 16-våningshuset, påbörjar sitt arbete med grundläggning redan 2 januari. Det kommer att pågå i ungefär tre månader och innefattar schaktning, pålning, sprängning och eventuellt spontning. När grundläggningen är klar sätts arbetet med att lägga bottenplatta för huset igång. Byggnaden ansluter till den befintliga Bollmorahallen och spelaringång till Bollmorahallen integreras i byggnaden. Det färdiga huset kommer att rymma 105 hyresrätter och två lokaler i bottenplan. 

Övriga dröjer till våren 

Småa och Riksbyggen kommer att bygga olika delar av det lägre kvarteret som ska bestå av bostadsrätter och takradhus, samt lokaler för kommersiell verksamhet i bottenvåning. Riksbyggen och Småas arbete kommer att påbörjas först senare i vår. De sätter spaden i backen i mars. Markarbeten, inklusive viss pålning och sprängning, beräknas pågå över sommaren. 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-23

Högermeny