Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Flytta hit

Norra Tyresö Centrums byggs för dig som söker en hållbar livsstil. Här ska det bli lätt att leva miljövänligt och aktivt. Du har nära till goda kommunikationer, handel, sportmöjligheter och friluftsliv.

Norra Tyresö Centrum banner Riksbyggen Småa Botrygg
Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60 000 invånare. Den nya stadskärnan ska ligga i frontlinjen vad gäller långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. De offentliga platserna, torg, parker och gator, ska bli områdets vardagsrum och locka besökande och boende till aktiviteter, lek, återhämtning och nya kontakter.

Nära tusen bostäder

Norra Tyresö centrum kommer att rymma nästan tusen bostäder, i olika storlekar och upplåtelseformer. 

Läs om mer bostäderna som byggs i etapp 1

Nära till allt

Från Norra Tyresö Centrum tar du dig lätt och snabbt med buss in till Stockholm city, Nacka och Handen. Om du behöver. Här finns nämligen det mesta du behöver inom gångavstånd: handel, service, kaféer, restauranger, bio, simhall, golfbana, gym och flera inomhushallar. Du som gillar friluftsliv och motion går, springer eller cyklar till och i de närliggande naturreservaten. Både insjöbad och havsbad finns i närheten.

Klimatsmart

Det blir lätt att klara sig utan bil för de som flyttar till Norra Tyresö Centrum. Hela området får en mjuk och trygg trafikmiljö med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Cykelparkeringar, pumpstationer och snabbladdningsstation för elfordon underlättar klimatsmarta val. Det blir lätt att leva miljövänligt även på andra sätt. Lätt att källsortera till exempel.

Grön design

Utemiljön, både parker och bostadsgårdar, kommer att utformas så att positiva ljud-, ljus- och vindförhållanden stärks under hela året. Byggnaderna kommer att hålla en högkvalitativ och hållbar standard vad gäller energi, vatten, avfall, byggmaterialens påverkan och de boendes hälsa och välbefinnande.

Träd, buskar, parker, stadsodlingar, gröna tak och synlig dagvattenhantering bidrar också till att göra stadsdelen attraktiv och hållbar.


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Relaterad information

Upptäck Tyresö

Upptäck Tyresö

Se möjligheterna med att bo och leva i Tyresö

Upptäck Tyresö

Tidningsbilaga om Tyresö

Tidningsbilaga om Tyresö

DN-bilaga om Tyresö 2015

Om boende och byggande i Tyresö. Bilagan publicerades i DN i juni 2015.

Se filmen om Tyresö!

Se filmen om Tyresö!