Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Etapp 4

Utöver bostäder ingår det i projektet Norra Tyresö Centrum att uppföra en ny ishall som ersätter den som finns idag, samt en sopsug och parkering.

Ny  ishall

En ny ishall ska byggas direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen som ligger där idag kommer att flyttas till att ligga norr på A-planen. Tidigare i projektet fanns förslag att ishallen skulle placeras norr om A-hallen, men där har man alltså tänkt om.

Den nya ishallen ska bland annat inrymma ishockeyrink med läktare för 1 000 personer, omklädnadsrum för både issporter och fotboll, cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna. Den yttre gestaltningen, det vill säga hur den ska se ut utvändigt, är ännu inte beslutad. Planen är att den nya ishallen ska stå färdig för användning hösten 2019. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder. 

Ny sopsug och lösning för parkering

Invid nya ishallen ska det även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Just nu pågår en förstudie kring hur avfallsterminalen ska utformas. Det innebär att det utreds hur den ska se ut invändigt och utvändigt, vilken omfattning den ska ha och vad det hela får kosta. Det planeras också för hur parkeringsbehovet för Tyresövallen och simhallen ska lösas. Ursprungligen fanns planer för ett separat parkeringshus, men i och med att placeringen av ishallen ändrats, behöver man också tänka om vad gäller parkeringen. 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Högermeny

Karta etapper

Karta etapper

Norra Tyresö Centrum etapper

Klicka på bilden för att förstora.