Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Parkeringshus och ishall

Utöver bostäder ingår det i projektet Norra Tyresö Centrum att uppföra ett nytt parkeringshus, avfallsterminal samt en ny ishall som ersätter den som finns idag.

Nytt parkeringshus och sopsug

Ett parkeringshus ska byggas på den plats vid simhallen där det idag är parkeringsplatser. Här ska även byggas en avfallsterminal för sopsug, som ska ta hand om soporna från de nya bostäderna i Norra Tyresö Centrum. Just nu pågår en förstudie kring hur parkeringshuset och avfallsterminalen ska utformas. Det innebär att det utreds hur de ska se ut invändigt och utvändigt, vilken omfattning de ska ha och vad det hela får kosta. Det räknas också hur många parkeringsplatser det nya parkeringshuset ska rymma.

Ny  ishall

En ny ishall ska direkt norr om den nuvarande ishallen. C-planen som ligger där idag kommer att flyttas till att ligga norr på A-planen. Den nya ishallen ska bland annat inrymma ishockeyrink med läktare för 1000 personer, omklädnadsrum för både issporter och fotboll, cafeteria och kanslilokaler för idrottsklubbarna. Den yttre gestaltningen, det vill säga hur den ska se ut utvändigt, är ännu inte beslutad. Planen är att den nya ishallen ska stå färdig för användning hösten 2019. Därefter kommer den nuvarande ishallen att rivas för att ge plats åt bostäder. 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Högermeny

Karta p-hus och ishall

Karta p-hus och ishall

Norra Tyresö Centrum karta kvartersstruktur etapp p-hus och ishall

Etappen markerad i svart. Klicka för att förstora bilden.