Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Etapp 5 och Dalgränd

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i december 2017 i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 5 och Dalgränd.

Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och förvaltar Tyresö centrum, utveckla centrumet genom att förändra och komplettera utökade ytor för service och handel, samt bostäder ovanpå. 

Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättinge stråket och skapa en trygg framsida av det som idag är en utpräglad baksida. 

Ett planförslag förväntas finnas klart för samråd kvartal 2 2018. 


Publicerad av: Maria.Harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-29

Högermeny

Karta etapper

Karta etapper

Norra Tyresö Centrum etapper

Klicka på bilden för att förstora.