Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Genomförande

Norra Tyresö Centrum är ett stort projekt och utbyggnaden av stadsdelen kommer att pågå under lång tid. Arbetet delas upp i olika etapper för att säkerställa kvaliteten i varje delområde.

Etapper i bygget av Norra Tyresö Centrum

De etapper som hittills är planerade är etapp 1, 2 och 3, samt byggande av ishall, parkeringshus och sopsug. De kvarter som är omarkerade på kartan över det blivande Norra Tyresö Centrum är etapper som kommer att markansvisas i ett senare skede. 

Läs mer nedan om vad som pågår i de respektive etapperna just nu. 


Etapper

 • Etapp 1

  I etapp 1 anläggs infrastruktur och stadsdelens två första kvarter med bostäder byggs, direkt norr om bio Forellen och norr och väster om Bollmorahallen.

 • Etapp 2

  I etapp 2 planeras byggande av två kvarter, som ska bestå av bostäder, förskola, äldreboende och vårdcentral.

 • Etapp 3

  Planarbetet för etapp 3 pågår och berör den övre delen av Norra Tyresö Centrum, mellan Simvägen och Bollmoravägen.

 • Etapp 4

  Utöver bostäder ingår det i projektet Norra Tyresö Centrum att uppföra en ny ishall som ersätter den som finns idag, samt en sopsug och parkering.

 • Etapp 5 och Dalgränd

  I etapp 5 planeras en utökning av Tyresö centrum mot väster, med lokaler för handel och service, parkering och bostäder.

Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-12-18

Högermeny

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation