Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

För byggherrar

Omvandlingen av Tyresö centrum fortsätter. I Norra Tyresö Centrum ska det byggas attraktiva kvarter med ett tätt, nära och blandat boende. Ledord: det attraktiva stadsrummet, orienterbarhet och funktionsblandning. Vill du vara med och bygga?

Norra Tyresö Centrum - Illustration: White arkitekter

Hållbar blandning av bostäder

Här ska hyres- och bostadsrätter blandas med kommersiella lokaler och service, till exempel förskolor. Målet är att Tyresö centrum ska bli en förebild inom långsiktig hållbarhet både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Som arbetsmetod för planering av området har en anpassad variant av Breeam Communities för hållbar stadsutveckling använts.

Planarbete för flera etapper på gång

I etapp 1 ska byggherrarna Botrygg, Småa och Riksbyggen bygga ett 16-våningshus, ett 5-våningshus och ett 6-våningshus. Planarbetet för etapp 2 är tillfälligt pausat, i väntan på inriktningsbesked på vad som ska byggas där utöver bostäder. I etapp 3 ska byggherrarna Riksbyggen, Seniorgården och Tyresö bostäder bygga ett kvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar och med ett punkthus om 16 våningar. 

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum är ett levande dokument som kommer att uppdateras parallellt med att området byggs ut.
Läs hela kvalitetsprogrammet

Mer information

Detaljplan etapp 1

Detaljplan etapp 2

Detaljplan etapp 3


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2017-07-17

Högermeny

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

För uppnå hållbar stadsutveckling genomförs projektet Norra Tyresö Centrum med stöd i en variant av miljöcertifieringssystemet Breeam Communities.