Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Organisation

Här ser du vilka inom Tyresö kommun som arbetar med projektet Norra Tyresö Centrum.

Styrgrupp
Sara Kopparberg, chef stadsbyggnadsförvaltningen
Heléne Hjerdin, chef planavdelningen
Jenny Linné, chef mark- och exploateringsavdelningen
Göran Norlin, chef miljö- och trafikavdelningen
Bertil Eriksson, chef VA- och renhållningsavdelningen
Martin Fahlman, chef kart- och bygglovsavdelningen
Jan Nilsson, chef fastighet- och facilityavdelningen 

Projektledare
Carolin Andersson, planarkitekt
Anna Gustavsson, exploateringsingenjör

Projektgrupp
Pär Engström, projekteringsledare
Thomas Lagerwall, utvecklingsingenjör VA
Svetoslava Gerova, projekteringsingenjör
Johanna Ronnheden, landskapsarkitekt
Maria Harvig, kommunikatör
Johan Nilsson, byggprojektledare
Börje Buss, kartsystemingenjör
Peter Dalhamn, trafik drift
Per Leckström, lokalstrateg
Suzette Westling, avfallsplanerare
Göran Bardun, kommunekolog
Tony Ytterstedt, verksamhetsansvarig gata och park
Björn Hellqvist, enhetschef idrott och friluft
Gunilla Berg, näringslivschef


Publicerad av: maria.harvig@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-11-17

Högermeny

Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation