Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Den nya stadsdelen Norra Tyresö centrum ska rymma nära 1000 resurseffektiva bostäder som främjar en hållbar livsstil. Där ska också finnas gröna parker och torg, service och butiker. Norra Tyresö Centrum blir en naturlig mötesplats för såväl nya som gamla Tyresöbor att vistas och trivas i.

Norra Tyresö Centrum är ett stort, viktigt och spännande steg mot visionen att Tyresö år 2030 ska vara Stockholmsregionens mest attraktiva kommun med 60.000 invånare.

"Väldigt spännande att jobba med Tyresö"

30 juni 2017

Kommunens kvalitetsprogram har ställt tuffa krav på både byggherre och arkitekt. När Riksbyggen nu satt spaden i marken för sin första byggnad i Norra Tyresö Centrum kommer resultatet snart att synas.

Läs mer om Riksbyggens planer

Byggplank blev snyggplank – tack vare elever

Forellplanket
07 juni 2017

Byggarbetsplatser ser inte alltid så roliga ut. Men tack vare klass 6 på Njupkärrs skola är nu byggplanket vid bio Forellen, som skärmar av bygget mot Norra Tyresö Centrum, härligt att beskåda.

Läs mer om plank-projektet

Första spadtaget för brf Steget

Första spadtag brf Steget
29 maj 2017 Stadsplanering

Bygget av brf Steget i Norra Tyresö Centrum är nu officiellt påbörjat. 29 maj togs ett första spadtag för det hus som ska rymma 72 små, flexibla lägenheter.

Läs mer om Riksbyggens spadtag
 

Fler nyheter

  • 20 mars 2017

    "Betyder mycket för Tyresös utveckling"

    Stadsparken, Tyresö view och simhallen är redan på plats. I och med bygget av Norra Tyresö Centrum läggs nästa viktiga pusselbit i utvecklingen av Tyresös centrala delar. "Det betyder mycket för Tyresös hela utveckling", säger Fredrik Saweståhl (M).

  • Fler nyheter Prenumerera
Norra Tyresö Centrum

Norra Tyresö Centrum

Hela planen i korthet
En mångfunktionell stadsdel, fysiskt sammankopplad med såväl Tyresö centrum som Tyresövallen, där struktur och utformning medverkar till ett levande, attraktivt och tryggt kommuncentra.

Yta:  ca 19 hektar 
Omfattning: 16 nya kvarter
Bostäder: ca 950 nya bostäder
Kommersiella ytor: ca 12 000 kvm
Kommunikationer: Buss
Beräknas stå klart: 2026

Frågor och svar om Norra Tyresö Centrum

Kvalitetsprogrammet för stadsdelen

Nu bygger vi etapp 1

Nu bygger vi etapp 1

Nu pågår genomförandet av etapp 1. I den har vi anlagt infrastruktur. Ledningar för vatten och avlopp, el, tele, fiber, fjärrvärme och sopsug har lagts ner i marken. Det innebär att grunden till det kommande gatunätet i Norra Tyresö Centrum är gjord.

Under 2017-18 byggs de två första kvarteren med bostäder. 

Läs om etapp 1 här

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

För uppnå hållbar stadsutveckling genomförs projektet Norra Tyresö Centrum med stöd i en variant av miljöcertifieringssystemet Breeam Communities.

Följ bygget via webbkamera

Följ bygget via webbkamera

Vy över området för bygget

Klicka för att se bygget i realtid

(Uppdateras var femte minut)

Kontakt

Kontakt

Projektledare
Carolin Andersson
08-5782 93 91
carolin.andersson@tyreso.se

Projektorganisation